ý nói trong Tiếng Anh là gì?

ý nói trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ý nói sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ý nói

    * ngđtừ

    imply