ý nhi trong Tiếng Anh là gì?

ý nhi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ý nhi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ý nhi

    * dtừ

    name of the bird