ý kiên quyết trong Tiếng Anh là gì?

ý kiên quyết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ý kiên quyết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ý kiên quyết

    * dtừ

    resolve