ý riêng trong Tiếng Anh là gì?

ý riêng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ý riêng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ý riêng

    * dtừ

    a personal opinion/feeling