ý nghĩa trong Tiếng Anh là gì?

ý nghĩa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ý nghĩa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ý nghĩa

  meaning; sense; signification; significance

  đối với bộ lạc này, các hòn đá luôn mang ý nghĩa về tôn giáo the stones always have religious significance for this tribe

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ý nghĩa

  * noun

  mean, sense

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ý nghĩa

  meaning, sense, significance; significant