ý nghĩa phụ trong Tiếng Anh là gì?

ý nghĩa phụ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ý nghĩa phụ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ý nghĩa phụ

    * dtừ

    overtone