ý ám thị trong Tiếng Anh là gì?

ý ám thị trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ý ám thị sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ý ám thị

    * dtừ

    suggestion