ý niệm mơ hồ trong Tiếng Anh là gì?

ý niệm mơ hồ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ý niệm mơ hồ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ý niệm mơ hồ

    * dtừ

    glimmer, glimmering, inkling