ý kiến quý báu trong Tiếng Anh là gì?

ý kiến quý báu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ý kiến quý báu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ý kiến quý báu

    valuable idea/suggestion