ý định sơ bộ trong Tiếng Anh là gì?

ý định sơ bộ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ý định sơ bộ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ý định sơ bộ

    * dtừ

    prolusion