tempo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tempo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tempo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tempo.

Từ điển Anh Việt

 • tempo

  /'tempou/

  * danh từ, số nhiều tempos, tempi

  (âm nhạc) độ nhanh

  nhịp, nhịp độ

  at a quick tempo: với nhịp độ nhanh

 • tempo

  nhịp điệu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tempo

  * kỹ thuật

  nhịp điệu

  nhịp độ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tempo

  (music) the speed at which a composition is to be played

  Synonyms: pacing

  the rate of some repeating event

  Synonyms: pace