temporary boom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

temporary boom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm temporary boom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của temporary boom.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • temporary boom

    * kinh tế

    thịnh vượng nhất thời