stress analysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stress analysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stress analysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stress analysis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stress analysis

  * kỹ thuật

  phân tích ứng suất

  sự phân tích nội lực

  sự phân tích ứng suất

  sự phân tích ứng suất (tàu vũ trụ)

  sự tính toán ứng suất