stressful nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stressful nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stressful giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stressful.

Từ điển Anh Việt

 • stressful

  * tính từ

  gây ra căng thẳng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stressful

  Similar:

  nerve-racking: extremely irritating to the nerves

  nerve-racking noise

  the stressful days before a war

  a trying day at the office

  Synonyms: nerve-wracking, trying