nerve-racking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nerve-racking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nerve-racking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nerve-racking.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • nerve-racking

  extremely irritating to the nerves

  nerve-racking noise

  the stressful days before a war

  a trying day at the office

  Synonyms: nerve-wracking, stressful, trying

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).