stressing bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stressing bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stressing bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stressing bed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stressing bed

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giá để kéo cốt thép