red man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

red man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm red man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của red man.

Từ điển Anh Việt

 • red man

  /'red'mæn/

  * danh từ

  người da đỏ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • red man

  Similar:

  redskin: (slang) offensive term for Native Americans

  Synonyms: Injun