redd nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

redd nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm redd giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của redd.

Từ điển Anh Việt

  • redd

    /red/

    * ngoại động từ

    (Ê-cốt) dọn dẹp, thu xếp (nhà cửa...)