redden nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

redden nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm redden giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của redden.

Từ điển Anh Việt

 • redden

  /'redn/

  * ngoại động từ

  làm đỏ (vật gì)

  * nội động từ

  trở thành đỏ

  ửng đỏ (trời)

  úa đi (lá)

  đỏ mặt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • redden

  make red

  The setting sun reddened the sky

  turn red or redder

  The sky reddened

  Similar:

  blush: turn red, as if in embarrassment or shame

  The girl blushed when a young man whistled as she walked by

  Synonyms: crimson, flush