red ink nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

red ink nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm red ink giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của red ink.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • red ink

  Similar:

  loss: the amount by which the cost of a business exceeds its revenue

  the company operated at a loss last year

  the company operated in the red last year

  Synonyms: red

  Antonyms: gain

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).