redid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

redid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm redid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của redid.

Từ điển Anh Việt

  • redid

    * ngoại động từ(redid, redone)+làm lại (cái gì)

    trang trí lại; tu sửa lại (căn nhà )