red oak nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

red oak nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm red oak giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của red oak.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • red oak

    any of numerous American oaks having 4 stamens in each floret, acorns requiring two years to mature and leaf veins usually extending beyond the leaf margin to form points or bristles

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).