red bat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

red bat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm red bat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của red bat.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • red bat

    North American bat of a brick or rusty red color with hairs tipped with white

    Synonyms: Lasiurus borealis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).