lasiurus borealis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lasiurus borealis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lasiurus borealis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lasiurus borealis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lasiurus borealis

    Similar:

    red bat: North American bat of a brick or rusty red color with hairs tipped with white

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).