red rag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

red rag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm red rag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của red rag.

Từ điển Anh Việt

 • red rag

  /'red'ræg/

  * danh từ

  mảnh vải đỏ, cái làm cho tức điên lên (như con bò đực khi trông thấy miếng vải đỏ)

  it is a red_rag to him: cái đó làm cho hắn tức điên lên

  (từ lóng) cái lưỡi

  to show the red_rag to a bull

  giơ miếng vải đỏ trước mặt con bò đực; chọc tức ai