personal foul nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

personal foul nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm personal foul giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của personal foul.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • personal foul

    a foul that involves unnecessarily rough contact (as in basketball or football)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).