personal call nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

personal call nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm personal call giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của personal call.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • personal call

  * kinh tế

  điện thoại (đường dài) tư nhân

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  cuộc gọi cá nhân