personality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

personality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm personality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của personality.

Từ điển Anh Việt

 • personality

  * danh từ

  nhân cách, tính cách

  nhân phẩm; cá tính; lịch thiệp

  tính chất là người

  nhân vật, người nổi tiếng (nhất là trong giới văn nghệ, giới thể thao)

  sự chỉ trích cá nhân; những lời chỉ trích cá nhân

  động sản

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • personality

  * kỹ thuật

  cá nhân

  nhân cách

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • personality

  the complex of all the attributes--behavioral, temperamental, emotional and mental--that characterize a unique individual

  their different reactions reflected their very different personalities

  it is his nature to help others

  a person of considerable prominence

  she is a Hollywood personality