pacific sardine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pacific sardine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pacific sardine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pacific sardine.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pacific sardine

    small pilchards common off the pacific coast of North America

    Synonyms: Sardinops caerulea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).