pacific islands development programme (pidp) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pacific islands development programme (pidp) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pacific islands development programme (pidp) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pacific islands development programme (pidp).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pacific islands development programme (pidp)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Chương trình Phát triển các đảo Thái Bình Dương