pacific spiny dogfish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pacific spiny dogfish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pacific spiny dogfish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pacific spiny dogfish.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pacific spiny dogfish

    dogfish of Pacific coast of North America

    Synonyms: Squalus suckleyi

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).