pacific ocean nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pacific ocean nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pacific ocean giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pacific ocean.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pacific ocean

    Similar:

    pacific: the largest ocean in the world

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).