pacific herrring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pacific herrring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pacific herrring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pacific herrring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pacific herrring

    * kinh tế

    cá trích Thái Bình Dương