pacific halibut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pacific halibut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pacific halibut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pacific halibut.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pacific halibut

    * kinh tế

    cá bơn Thái Bình Dương

Từ điển Anh Anh - Wordnet