pacific tree toad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pacific tree toad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pacific tree toad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pacific tree toad.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pacific tree toad

    the most commonly heard frog on the Pacific coast of America

    Synonyms: Hyla regilla

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).