pacific newt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pacific newt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pacific newt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pacific newt.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pacific newt

    any of several rough-skinned newts found in western North America

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).