pacific coast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pacific coast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pacific coast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pacific coast.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pacific coast

    a coast of the Pacific Ocean

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).