sardinops caerulea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sardinops caerulea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sardinops caerulea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sardinops caerulea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sardinops caerulea

    Similar:

    pacific sardine: small pilchards common off the pacific coast of North America

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).