fourth estate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fourth estate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fourth estate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fourth estate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fourth estate

  * kinh tế

  đệ tứ quyền

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  giới báo chí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fourth estate

  the press, including journalists, newspaper writers, photographers