fourthly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fourthly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fourthly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fourthly.

Từ điển Anh Việt

 • fourthly

  /'fɔ:θli/

  * phó từ

  bốn là

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fourthly

  in the fourth place

  fourthly, you must pay the rent on the first of the month

  Synonyms: fourth