check sample nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

check sample nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm check sample giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của check sample.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • check sample

  * kinh tế

  mẫu đối chứng

  mẫu kiểm chứng

  * kỹ thuật

  bản mẫu

  chọn mẫu

  lấy mẫu thử

  mẫu

  mẫu kiểm tra

  mẫu thử

  y học:

  mẫu đối chứng