checker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

checker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm checker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của checker.

Từ điển Anh Việt

 • checker

  /'tʃekə/

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người tính tiền, người thu tiền (ở cửa hàng tự phục vụ...)

  * danh từ & ngoại động từ (như) chequer

 • checker

  (Tech) bộ kiểm

 • checker

  thiết bị thử; người kiểm tra

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • checker

  an attendant who checks coats or baggage

  one who checks the correctness of something

  one of the flat round pieces used in playing the game of checkers

  Synonyms: chequer

  variegate with different colors, shades, or patterns

  Synonyms: chequer

  Similar:

  check: mark into squares or draw squares on; draw crossed lines on

  Synonyms: chequer