carry out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carry out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carry out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carry out.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • carry out

  * kỹ thuật

  thi công

  thực hiện

  tiến hành

  xây dựng:

  đem ra để thi hành

Từ điển Anh Anh - Wordnet