cable suspension wire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cable suspension wire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cable suspension wire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cable suspension wire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cable suspension wire

    * kỹ thuật

    điện:

    dây treo cáp