cable splicing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cable splicing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cable splicing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cable splicing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cable splicing

    * kỹ thuật

    điện:

    mối ghép cáp

    mối nối cáp