buying on margin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

buying on margin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm buying on margin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của buying on margin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • buying on margin

    * kinh tế

    mua có đặt cọc

    mua có trả trước tiền bảo chứng

    theo tài khoản biên