buying behaviour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

buying behaviour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm buying behaviour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của buying behaviour.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • buying behaviour

    * kinh tế

    hành vi mua