bearer switchover unit (bsu) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearer switchover unit (bsu) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearer switchover unit (bsu) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearer switchover unit (bsu).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bearer switchover unit (bsu)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    khối chuyển đổi của hệ truyền tải