bearer debenture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearer debenture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearer debenture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearer debenture.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bearer debenture

    * kinh tế

    trái phiếu vô danh