bearer-plates of engine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearer-plates of engine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearer-plates of engine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearer-plates of engine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bearer-plates of engine

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  bệ đỡ động cơ

  ô tô:

  ổ đỡ động cơ